Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.

Vi på Tordön Hockey har i enlighet med den tagit fram ett förfarande över hur vi lagrar och tar in uppgifter i vårt system.

Att skydda Era personuppgifter är viktig för oss, särskilt när det gäller skydd av den personliga integriteten vid bearbetning och användning av denna information. Om Ni har gett oss Era personuppgifter, kommer dessa inte att utlämnas till tredje part. Dessutom har Ni rätt, i enlighet med lagstadgade bestämmelser, till rättelse, blockering och radering av Era personuppgifter. På skriftlig begäran, via post eller e-post, kommer vi att informera Er kostnadsfritt om de personuppgifter som erhållits från webbplatsen och lagras. Vänligen skicka Er skriftliga begäran till info@tordonhockey.se

 

Nedan följer en beskrivning på spelar profilen.

1. Användaren fyller i formuläret på sidan https://tordonhockey.se/skapa-spelarprofil/ eller uppdaterar sina uppgifter på https://tordonhockey.se/mitt-tordon-update/

2. Efter att man skapat eller uppdaterat sin profil får man ett bekräftelsemail där man måste bekräfta att man har skapat profilen. (för att säkerhetställa att ingen skapar en profil som inte äger den e-postadress som används)

3. Efter bekräftelsen får man ett nytt mejl men de uppgifter man har lämnat till Tordön Hockey.

4. Du kan även när som helst klicka på länken i detta mail för att avregistrera dig från vår spelar profil. Skulle du göra detta får du ett nytt mail som bekräftar att din spelar profil är borttagen.

Har ni några frågor eller vill registrera, avregistrera eller uppdatera era uppgifter kontakta oss på info@tordonhockey.se