LÄCKAGESÖKNING TRYCKLUFT

Läckor kostar pengar!
Stigande energipriser har fått många att inse att tillverkning av tryckluft är en mycket kostsam process. Att täta läckage och optimera anläggningen representerar närmare 70% av den besparingspotential som finns i ett tryckluftsystem. Det är också de två åtgärder som har kortast återbetalningsperiod. Läckagekontrollen genomförs under pågående drift med hjälp av Fluke ii900 som är marknadens i särklass bästa verktyg för kontroll av tryckluftssystem. Just kan du boka en besiktning av ert tryckluftssystem till introduktionspris. Läckagesökning av tryckluft är inte bara ett sätt att minska kostnader utan hjälper även miljön. Det finns alltså all anledning att se över sitt system för tryckluft och säkerställa att det klarar målsättningarna i Kyoavtalet och ISO 14000.

Besök vår hemsida