Hockey Helper

Många av oss har fantastiska minnen från att spela ungdomshockey på arenor över hela landet. Massor av livslånga vänskapsband knyts genom hockeysporten. Erfarenheter som man har nytta av genom hela livet lärs när man spelar hockey. Vi strävar efter att främja ungdomshockey genom att dela ut utrustning till barn med begränsade möjligheter.

-Tordön Hockey

OM HOCKEY HELPER
Att ha ett eller flera barn som spelar ishockey kan vara kostsamt. Ibland förändras livet för dig som förälder och de ekonomiska förutsättningarna kan ändras snabbt. HOCKEY HELPER har för avsikt förmedla en ekonomisk hjälp i form av utrustning mellan organisationen och hjälpsökande ur målgruppen hockeyföräldrar.

Vår målsättning är att förmedla kortsiktig akut ekonomisk hjälp i form av utrustning till hockeyföräldrar inom målgruppen och vi jobbar förutsättningslöst med inriktning på den ekonomiska aspekten av problembilden.

Som organisation är vi självfallet medvetna om att hjälpbehovet kan sträcka sig långt längre än bara ekonomisk hjälp. Vi är därför noga med att poängtera att vi som organisation inte kan lösa allas problem eller alla problem – men vi hjälper till där vi kan.

KANSKE UNDRAR NÅGON
”Hur vet man att hjälpen hamnar rätt, att den inte används till fel ändamål?”
Det enkla svaret är att det vet vi inte! Hela tanken bakom organisationen är att man som hjälpsökande inte skall mötas av en stelbent och byråkratisk organisation och som på olika sätt ställer en massa, ibland ovidkommande, obekväma och integritetskränkande frågor.

TORDÖN HOCKEY som nu startat upp detta är övertygade om att vi tillsammans kan skapa något bra här och fortsätta hjälpa spelare till föräldrar som hamnat i en ekonomisk utmanande situation som kanske äventyrar det vi brinner för mest, ishockeyn.

Information för sökande
Skicka HOCKEY HELPER en kort ansökan via formuläret här på sidan. Notera följande premisser:

  • Den sökande måste ha ett eller flera barn som spelar ishockey i någon av Sveriges föreningar.
  • Det ekonomiska problemet måste vara av akut karaktär.
  • Föreningens syfte är inte att förväxlas med ett alternativ till exempelvis Socialtjänstens försörjningsstöd utan förmedlar akut och kortsiktig ekonomisk hjälp till spelare.
  • Föreningen kan inte garantera hjälp till den som söker, men lovar att göra vårt yttersta för att hjälpa till efter förmåga och där vi kan. Beslut om hjälp tas genom majoritetsbeslut i styrelsen och styrelsens beslut om beviljade och avslagna ansökningar kan ej överklagas.
  • Vår ambition är att lämna besked på inkommen ansökan inom sju dagar från ansökningsdatum

VIKTIG INFORMATION:
Med din ansökan om bidrag medger du att vi kontaktar dig för ett samtal kring din ansökan. Samt att organisationen vid ett beviljat bidrag får publicera en kort anonymiserad beskrivning kring utbetalda medel. En ansökan innebär även att man medger att organisationen kan beskriva ärendet, i anonymiserad form, exempelvis i föreningens Facebookgrupp för att på så sätt försöka förmå fler personer att sprida föreningens hjälpverksamhet.

UTLÄMNANDE AV UTRUSTNING
Notera att vid bifall så betalar organisationen aldrig ut pengar i till den sökande. HOCKEY HELPER har kontakt med butiker där utrustningen kan hämtas ifrån, alternativt skickas per post.

Hockey Helper